Wykonano:
- prace ziemne i utwardzenia terenów
- tacę żelbetową magazynową pod zbiorniki lecytyny
- montaż fundamentów prefabrykowanych hali załadunku lecytyny
- inne prace żelbetowe

Wykonanie zadania: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Brzegu o instalację termicznego przetwarzania (zgazowania plazmowego) osadów ściekowych z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz cieplnej, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 01 Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w gospodarce”

Wykonano:

- Demontaże instalacji w Słowacji wraz z transportem na OŚ Brzeg
- Wykonanie prac budowlanych pod przedmiotową inwestycję wraz z palami fundamentowymi
- montaż przewiezionej instalacji
- wykonanie estakad między-obiektowych
- wykonanie rurociągów przesyłowych w stali nierdzewnej

Grid view
List view

Dane kontaktowe

ARMAŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tel/fax: +48 77 464 12 95
Mob.: +48 602 108 015

e-mail: biuro@armanski.eu

Siedziba firmy

ul. Dobrzeńska 65
45-920 Opole

NIP EU: PL9910499521

REGON: 360545315

KRS: 0000990923

SWEDISH F-TAX:

Organization numer:: 502084-5789

Wartość wkładu wniesionego: 555.000,00 zł.

 

Partner

Copyright by armanski.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. designed by Reaktia